Sunday, December 28, 2008

DOA AWAL TAHUN

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat baginda.
Ya Allah, engkaulah yang kekal abadi. Dan demi kelebihan Mu yang maha agung dan kemurahan Mu yang melimpah, sesungguhnya pada tahun baru ini aku memohon kepada engkau perlindungan daripada syaitan dan konco-konconya, tentera-tenteranya dan penolong-penolongnya, dan aku memohon perlindungan daripada nafsu amarah yang sentiasa mendorong ke arah kejahatan dan melalaikan aku dengan perkara yang tidak berfaedah daripada mendekatkan diri kepada engkau.
Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad saw dan ke atas keluarga dan para sahabat bagida. Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam.

No comments: