Wednesday, June 17, 2009

RENUNGILAH...


" Jenayah kita yang terbesar ialah bahawa kita tidak m
unafik atas apa yang kita yakini di dalam islam. Kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mengatur semua urusan masyarakat kita sehingga kita mahu membawa mereka ke arah ajaran-ajaran islam yang lurus. Apabila kita mengakui bahawa islam adalah agama kita, dengan sendirinya akan membimbing kita masuk ke dalam seluruh pandangan hidup kita moral, perlakuan, keyakinan atau ideologi, etika dan pendidikan. Semua pengaruh rasuah mesti dihapuskan dari kehidupan individu dan seluruh Negara kita. Kita tidak mahu adanya kompromi terhadap masalah-masalah prinsip. Kita diharuskan melaksanakan setiap sesuatu yang telah kita nyatakan. Sepastinya hal sebegini tidak menyenangkan mereka yang ingin menipu atas nama islam. Padahal seluruh dasar politiknya amat bertentangan dengan tuntutan-tuntutan islam di dalam seluruh aspek kehidupan dan berterusan mereka berpura-pura atas nama islam sehingga Negara ini akan tetap berada pada mereka melalui tipu helah mereka.

Jenayah kita seterusnya ialah bahawa kita sedang berikhtiar untuk melahirkan manusia berperibadi kuat dan juga boleh dipercayai. Kita menerima orang masuk ke golongan kita setelah orang itu terlebih dahulu sudah diteliti dan siapa pun yang bergabung di dalam jamiat melakukan hal sedemikian. Ia dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu dan apabila ini selesai ia akan hanya mengikuti jalan islam yang lurus itu sahaja. Ia tidak akan dibiarkan menyatakan keyakinannya sekadar pernyataan lisan sahaja, tetapi ia harus melakukan perkara yang sesuai dengan apa yang pernah dinyatakannya sehingga menimbulkan perubahan sikap dan tingkah laku. Penindasan dan penganiayaan yang dilakukan ke atas mereka tidak akan mengubah sedikit pun keyakinan mereka. Secara terbuka mereka akan menyatakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kepada mereka, penjara adalah tempat yang tidak perlu ditakuti. Kepada mereka ia hanya dianggap sebagai tempat latihan membina moral dan kerohanian".

( Maududi )

1 comment:

Mak Su said...

yg penting, utk selalu merujuk kepada al quran dan sunnah. ia akan melindungi kita dari kesesatan